قوانین اساتید

الف)قوانین

پس از ثبت درخواست شاگرد ،سایت شهرکرد کلاس اقدام به معرفی استاد خصوصی می نماید.سایت شهرکردکلاس تمامی تلاش خود را برای اخذ اطلاعات کامل از شاگرد می کند ..با همه این اوصاف اساتید با مسئولیت خود برای تدریس به منزل شاگرد مراجعه می نمایند
توجه داشته باشید هنگام ثبت نام قرار دادن آپلود کردن مدرک تحصیلی اجباری نمی باشد ولی در نهایت و در هنگام درخواست شاگرد برای برگزاری کلاس این مورد الزامی میباشد

ب)قطع همکاری

ادعای دروغین بروی سایت نوشتن و در صورتیکه دروغ بودن آن برای ما با سند و مدرک محرز شود و همچنین داشتن نظرات منفی زیاد نسبت به اساتید مسئولین پشتیبانی سایت می توانند بدون هماهنگی با شما آگهی و پروفایل استاد یا آموزشگاه را غیر فعال نمایند.

X