دوره های استادمشخصات استاد

نام و نام خانوادگی

بهرام قاسمی

بیوگرافی

سابقه 30 سال تدریس در دبیرستان های تیزهوشان ، نمونه ، آموزشکده های فنی و دانشگاه آزاد

مدرس دوره ها یا دروس:

فیزیک دوره دبیرستان

X