راهنمای سایت

راهنمای استفاده شاگردان از سایت:

ابتدا در سایت گزینه ثبت نام را انتخاب کرده و سپس گزینه ثبت نام دانشجو انتخاب کنید سپس بعد از ثبت نام درس یا دوره مورد نظر خود را  در کادر جستوجو بیابید یا در قسمت جدید ترین دوره ها دوره مورد نظر خود را بیابید

 


 

سپس روی دوره مورد نظر کلیک کرده و سپس روی گزینه شروع  دوره می زنید بعد از آن می توانید منتظر بمانید تا استاد مورد نظر با شما تماس بگیرد و درمورد زمان ،قیمت و مکان  تدریس درس مورد نظر با هم توافق کنید.

 

 

راهنمای استفاده معلمان و اساتید از سایت:

ابتدا در سایت گزینه ثبت نام را انتخاب کرده و سپس گزینه ثبت نام استاد انتخاب کنید سپس بعد از ثبت نام ، درس یا دوره مورد نظر

را ایجاد کنید و سپس می توانید با شاگردان ثبت نام کرده در دوره تماس بگیرید.

 

X